Växthus - Ordlista

Ordlista för växthus

Ordlistan syftar till att förklara ord och begrepp som på något sätt är relaterade till växthus, eller odling i växthus. Tanken är att ordlistan ska fyllas på med tiden.

Drivbänk

Drivbänkar kan ha lite olika utförande. Ofta är det någon form av ram i trä, med någon form av fönster (t ex glas eller kanalplast). Drivbänken bör ha ett mycket soligt läge och gärna luta en aning åt söder. Det gör att vatten inte blir stående och mer ljus släpps in. Konceptet bygger, precis som i växthus, på att utnyttja växthuseffekten som bildas under glaset. Precis som växthus måste värmen kunna släppas ut om det blir för varmt.

Drivhus

Avsett för odling. En typ av växthus, men andra ytterligheten jämfört med orangeri, som idag ofta syftar till att skapa en trevlig miljö.

F1-hybrid

F1= första generationens hybrid, är inte "fröäkta". De är en korsning av minst två sorter. Man kan därför inte använda ett frö från en F1-hybrid och få samma sort igen. Gör du det får du istället en F2-sort, som kan ha andra egenskaper. Det är bara producenten, som har tillgång till des korsade sorterna, som kan få fram F1-sorten.

Jord

Bra jord är ett måste i växthuset. Flera egenskaper, t ex näringsinnehåll och torvsammansättning avgör vad som är en bra jord. Vad som passar i just ditt växthus beror på vad du odlar. Det finns inga tydliga definitioner av olika sorters jord och det är alltid lite svårt att veta vad som finns i påsen. Såjord är dock ganska tydligt vad det är: näringsfattning och väldränerad jord. Egenskaper som passar bra vid sådd. Alla växter behöver inte såjord, men det passar bra för de flesta. Vid omskolning till större krukor kan ofta någon form av planteirngsjord användas.

Kanalplast

Alternativ till glas i växthus. Kanalplast är tåligare och isolerar bättre, vilket är bra för klimatet i växthuset både vid (för) kallt och (för) varmt väder. Dock tycker många att glas är vackrare. Vad som är bäst beror vilka egenskaper som är viktigast för ditt växthus!

Hjärtblad

De första två bladen som syns på en nysådd växt.

Konstgödsel

Andra ord är handelsgödsel, mineralgödsel. Kemiskt framställt gödsel. Får ej användas vid ekologisk odling. Passar alltså inte om du vill ha en ekologisk inriktning i ditt växthus.

Omskola

Att omskola plantor innebär oftast att man planterar om dem till större krukor. Det får man ofta göra ett par gånger innan de kan flytta ut i växthuset.

Orangeri

Från början ett uppvärmt växthus avsett för vinterförvaring av exotisa träd. Begreppet används idag även för lite finare växthus, som ofta mer syftar till att skapa en trevlig miljö, än att odla växter.

Skuggpasta

Eller skuggfärg med ett annat ord. Kan användas vid hett, soligt väder för att inte växterna ska förstöras i växthuset. Kan rollas på glaset.

Växthus

Det kanske vanligaste begreppet för vad den här sidan handlar om, växthus!
© växthusodling.se 2009-2014. Alla rättigheter reserverade. | Länkar | Kontakt | Om cookies