Växthus - Tips, inspiration och idéer

Välkommen till växthusodling.se!
Välja växthus

Det finns många olika typer av växthus i olika utföranden och det är en hel del att tänka igenom och ta ställning till för att man ska bli nöjd med sitt val. Här följer några punkter att gå igenom och fundera över, de är anpassade för ett växthus hemma som främst är tänkt för odling av grönsaker.

Växthusets placering på tomten

Vart på tomten passar det bäst att ha växthuset? Följande är viktigt att tänka på:
  • Det ska helst vara soligt en stor del av dagen under hela säsongen.
  • Bevattningsmöjligheter.
  • Lättillgängligt, under en säsong är det mycket utrustning, jord, växter etc som transporteras till och från växthuset. Det är också bekvämt att ha nära från köket.

Vad det ska användas till

Odling av grönsaker? Blommor? Vin? Växthusleverantörerna brukar ofta föreslå många användningsområden och det är givetvis viktigt att tänka i genom vad det ska användas till och vilka krav det ställer.

Storlek

Hur stort får växthuset vara med tanke på den tillgängliga ytan, bygglov, grannar, budget? Hur stort är det minsta växthus som räcker till den tänkta verksamheten?

Kostnad

Vad får hela projektet kosta? Hur mycket blir kvar för själva växthuset? Kostnad för markberedning, ev grund, ev dragning av vatten etc. ska också rymmas i budgeten. Ska du göra allt själv, eller låta hantverkare göra hela, eller delar av jobbet?

Fönster av glas eller plast

Fönster av kanalplast istället för glas blir allt vanligare. Till kanalplastens fördelar brukar nämnas att den isolerar bättre och är tåligare och därmed säkrare, bra att tänka på om växthuset ska finnas i en trädgård med lekande barn. Nackdelarna är att kanalplasten är dyrare och att det inte går att se igenom den. Egenskaperna gör därför kanalplasten lämpad för odling, men mindre lämpad för ett växthus som helt eller delvis ska användas för andra syften som t ex uterum.

Ram av aluminium eller trä

Aluminium dominerar helt marknaden eftersom det är underhållsfritt och därmed det mest naturliga valet. Aluminiumramarna är ofta aluminiumfärgade, men ibland lackade i t ex grönt eller rött. I exklusiverare växthus, där utseende och design är viktigt är dock ram av trä ett alternativ. Träslagen som används är furu eller lärk och brukar traditionellt målas i vitt.

Färdig modell eller kundanpassat?

Det vanligaste är färdiga modeller från flera leverantörer i olika storlekar och utföranden. Det finns även företag som erbjuder helt kundanpassade växthus som kan anpassas helt efter de aktuella förutsättningarna.
© växthusodling.se 2009-2014. Alla rättigheter reserverade. | Länkar | Kontakt | Om cookies